ENFERMETAT CARDIOVASCULAR EN PACIENTS INFECTATS PER VIH


Investigadors de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) descobreixen mutacions en gens inflamatoris que influeixen en la progressió de la malaltia cardiovascular associada a la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).La Dra. Laura Ibàñez junt amb el Dr. David Dalmau i un equip d'investigadors del grup de VIH/Sida integrat per professionals dels serveis de medicina interna, infermeria i el laboratori de recerca de l'HUMT han descobert polimorfismes en els gens que codifiquen per proteïnes pro i antiinflamatòries relacionades amb la malaltia arterioscleròtica en les persones infectades pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).

L'estudi ha comptat amb la col.laboració del Dr. David Gallardo, responsable de projectes del SVGM i co-director de la tesis doctoral de la Dra. Ibañez. L'estudi evidencia la implicació de canvis en la seqüència d'ADN en la malaltia arterioscleròtica de persones seropositives pel VIH. Resulta de rellevant importància la identificació d'una alteració en una de les branques inflamatòries anomenada 5-LO. Tot i que la via 5-LO s'ha estudiat prèviament en relació al VIH, és el primer cop que s'implica en la malaltia arterioscleròtica associada a aquest virus.

Altres serveis


Genotipat

OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR

Possibles aplicacions

SERVEIS

Biomedicina, Biotecnologia

Investiga els nostres serveis

Eficiència

Consulta els nostres panells pre-dissenyats

Gens candidats prèviament validats


Informació Addicional: HIV-Infection, Atherosclerosis and the Inflammatory Pathway: Candidate Gene Study in a Spanish HIV-Infected Population