GENOMA, MICROBIOMA I AMBIENT


Noves aplicacions genètiques per a l'estudi dels microbiomes. La caracterització del microbioma d’un organisme mitjançant la seqüenciació massiva s’ha convertit en una realitat capaç d’identificar i quantificar d’una forma ràpida i senzilla les cèl•lules microbianes presents i en permanent interacció amb el nostre organisme o el de la nostra mascota.Ja és possible conèixer i caracteritzar la diversitat del microbioma d’un individu permetent entendre e intervenir en la seva composició, que a la vegada, participa i modula diverses funcions com per exemple l’absorció de carbohidrats no digerits pel sistema digestiu del hoste o la resposta immunitària.

La caracterització de la variabilitat del microbioma en diverses regions epidèrmiques ens permet actuar d’una forma eficaç i personalitzada front a infeccions dermatològiques específiques, associant la variabilitat genètica del hoste i el seu microbioma amb una malaltia dermatològica concreta.


Altres serveis


Genotipat

OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR

Possibles aplicacions

SERVEIS

Biomedicina, Biotecnologia

Investiga els nostres serveis

Eficiència

Consulta els nostres panells pre-dissenyats

Gens candidats prèviament validats


Informació Addicional sobre l'anàlisi del microbioma per Seqüenciació Massiva