Proves de paternitat en espècies d’interès productiu

La identificació en especies d’interès productiu (porcí, boví, oví, caprí) es realitza amb marcadors polimòrfics de tipus microsatèlit. L’anàlisi de microsatèlits és el sistema d’identificació recomanat per la Societat Internacional de Genètica Animal (ISAG, International Society of Animal Genetics).

Aquest protocol inclou

1. Quantificació de la concentració d’ADN 2. Genotipat mitjançant microsatèlits 3. Entrega dels fitxers amb els resultats

Informació Addicional

El SVGM treballa i col·labora amb una amplia gamma d’entitats en el camp de l’identificació en especies d’interès productiu. Consulti els nostres nous panells de SNPs destinats a realitzar una identificació individual i probes de paternitat en porcí (Porcine 128 SNPs) i oví (Ovine 64 SNPs).

Serveis d’Anàlisis