Genotipat del xip d’alta densitat Porcí (PorcineSNP60)

En aquesta última dècada, la implantació de panells de marcadores genètics en els programes de millora animal s’ha convertit en una pràctica habitual en la major part d’espècies d’interès productiu.

La revolució genòmica i les noves tecnologies han permès que la recerca del millor reproductor hagi estat substituïda per la recerca del millor genoma. Els nous xips de SNPs suposen clares avantatges versus els marcadors de tipus microsatèlit tant en la traçabilitat del producte com en la identificació de gens d’interès productiu mitjançant selecció genòmica.

Els xips permeten el genotipat simultani de milers de SNPs i el seu anàlisis aporta informació addicional de caràcters econòmicament importants per a la producció porcina relacionats amb la reproducció, el creixement i la qualitat de la carn i de la canal. A més, també es caracteritzen per una major fiabilitat en els resultats de genotipat, porquè la seva lectura és totalment automatitzable i els resultats són comparables entre laboratoris. En definitiva, els panells de SNPs proporcionen, en un sol pas, la traçabilitat dels individus i la millora genètica de les piràmides de selecció porcina.

Aquest protocol inclou

1. Quantificació de la concentració d’ADN

2. Genotipat mitjançant la plataforma Illumina

3. Entrega dels fitxers amb els resultats

Informació Addicional

PorcineSNP60 DNA Analysis Kit (Link directe web d’Illumina)

PorcineSNP60 BeadChip Data Sheet (Descarregar pdf des de la web d’Illumina)

PorcineSNP60 v2 BeadChip FAQ (Descarregar pdf des de la web d’Illumina)

Pig Bead Chip

Font: Illumina PorcineSNP60 DNA Analysis Kit