Genotipat panell de 128 SNPs (Control de genealogies)

Donat que fins ara només s’ha comercialitzat un xip porcí de 60K, a la espera de que els consorcis facin públics les dades obtingudes en aquests últims anys, el SVGM ha desenvolupat un panell porcí de 128 SNPs destinat a realitzar la traçabilitat que fins ara es portava a terme amb microsatèlits.

Evidentment, aquest panell de 128 SNPs surt a un cost molt competitiu i permet la traçabilitat i el control de genealogies en Programes de Millora Genètica.

Aquest protocol inclou

1. Quantificació de les concentracions d’ADN
2. Genotipat dels 128 SNPs
3. Entrega dels fitxers amb els resultats

Informació Addicional

Contacti amb el SVGM per a obtenir informació addicional (Contactar)