Anàlisis de Polimorfismes en TLRs Canins (TLR1-10)

En els últims anys ha crescut enormement l’interès en els mecanismes de l’anomenada immunitat innata, entesa com la primera línia de defensa contra infeccions. En especial, la identificació dels anomenats Toll Like Receptors i altres receptors cel•lulars de reconeixement de patrons (pattern recognition receptors) i de fàrmacs capaços d’interaccionar amb ells (imiquimod), ha revolucionat la forma en la que entenem la immunitat innata.


El SVGM ha dissenyat i validat un xip de polimorfismes funcionals en TLRs canins que inclou 59 SNPs codificants amb un possible efecte funcional sobre la proteïna: 55 SNPs provoquen canvi d’aminoàcid i 4 SNPs provoquen canvi del marc de lectura.