Genotipat del xip d’alta densitat caní (CanineHD BeadChip)

En aquesta última dècada, la implantació de panells de marcadores genètics en els programes de millora animal s’ha convertit en una pràctica habitual en la major part d’espècies. La revolució genòmica i les noves tecnologies han permès que la recerca del millor reproductor hagi estat substituïda per la recerca del millor genoma. Els nous xips de SNPs suposen clares avantatges versus els marcadors de tipus microsatèlit.


Els xips permeten el genotipat simultani de milers de SNPs i el seu anàlisis aporta informació addicional de caràcters econòmicament importants relacionats amb la reproducció o el creixement. A més, els xips de SNPs es caracteritzen per una major fiabilitat en els resultats de genotipat, porquè la seva lectura és totalment automatitzable i els resultats són comparables entre laboratoris.