Sexat de llops utilitzant mostres no invasives (pels, femtes, etc)

El sexat es pot realitzar en mostres de camp no invasives, com pél, orina o mostres fecals.