Sexat d’ós utilitzant mostres no invasives (pels, femtes)

El sexat es pot realitzar en mostres de camp no invasives, com pél o mostres fecals.