Diagnòstic mol·lecular de freemartinisme o Quimerisme XX / XY

El freemartinisme afecta les femelles nascudes en aproximadament el 90% dels parts de bessons mascle-femella, a causa de la transferència de cèl·lules i hormones del mascle a la femella causant graus variables de supressió del desenvolupament del sistema reproductiu femení i permetent el desenvolupament de parts reproductives masculines, generant femelles infèrtils.

Tenint en compte l’efecte advers, el diagnòstic del freemartinisme en bovins permet procedir a l’eliminació dels animals estèrils.

Informació Addicional

Freemartinisme en ganado vacuno (Descarregar pdf Mundo Ganadero Nº 89, en castellà)