Anàlisis de la expressió gènica (HumanHT-12 v4 Expression BeadChip) - Ilumina

Mitjançant la plataforma BeadArray de Illumina, el SVGM ofereix la possibilitat de realitzar anàlisis dels nous xips HumanHT-12 v4. Aquesta potent tecnologia permet realitzar els anàlisis d’una forma quantitativa, reproduïble i simultània obtenint els nivells d’expressió de milers de gens.

S’ha de destacar que l’anàlisi de la expressió gènica a gran escala mitjançant el xip HumanHT-12 v4 permet múltiples aplicacions tan en projectes on s’investiga l’expressió gènica de forma generalitzada com en projectes on s’investiguen patologies humanes, possibilitant el desenvolupament de nous mètodes de diagnòstic, nous sistemes d’investigació precoç, anàlisis de la predisposició genètica front a determinades patologies, així com el desenvolupament de nous productes terapèutics.