Panell humà per a l’estudi de les quinases - TaqMan OpenArray


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan® OpenArray Human Kinome Panel® ha estat desenvolupat per a la caracterització dels gens que codifiquen per a les quinases.

El TaqMan® OpenArray Human Kinome Panel® està destinat a capturar el conjunt complet de les proteïnes quinases en el genoma humà. Les proteïnes quinases es troben entre més importants reguladores del comportament cel·lular. Al agregar grups fosfats a altres proteïnes controlen l’activitat d’aproximadament el 30 per cent de totes les proteïnes cel·lulars i es troben involucrades en casi totes les funcions cel·lulars.

Figura 1. Interacció entre les quinases i les proteases apoptòtiques (Nature Reviews Cancer 10, 278-292)


Panell humà per a l'estudi del quinoma - TaqMan OpenArray


Les quinases són especialment importants en l’enviament de senyals entre i dintre de les cèl·lules i en dirigir funcions complexes com la divisió cel·lular. Les quinases superactives són la causa de certs tipus de càncer i el rol central de les quinases en el control del comportament cel·lular ha fet que aquestes siguin investigades per al tractament d'una varietat d'enfermetats incloent la diabetes, la osteoporosis i les enfermetats oculars.

Aquest panell conté 772 gens validats i 56 gens endògens utilitzats com a controls. Els gens van ser elegits sobre la base de la literatura primària i bases de dades públiques. Tots els assajos d'aquest panell han estat validats assegurant que cada assaig està totalment optimitzat.

Més informació