Panell humà per a l’estudi de la inflamació - TaqMan OpenArray


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan® OpenArray Human Inflammation Panel® ha estat desenvolupat per a l’anàlisi quantitatiu de l'expressió gènica dels gens inflamatoris importants, bàsic per al descobriment i la validació de nous fàrmacs.

Aquest panell conté 586 gens validats que han estat estudiats com a objectius per a una sèrie de malalties inflamatòries. Complementàriament, el panell també inclou 21 gens utilitzats com a controls endògens.

Figura 1. Cèl·lules i molècules que participen en la resposta inflamatòria (http://www.biocarta.com/ - Cytokines and Inflammatory Response - Cells and Molecules involved in local acute inflammatory response)


Panell humà per a l'estudi de la inflamació - TaqMan OpenArray

Més informació