Panell humà per a l’estudi de les víes de transducció de senyals


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan® OpenArray Human Signal Transduction Panel® ha estat desenvolupat per identificar els gens expressats diferencialment implicats en les grans vies de senyalització.

Aquest panell conté 573 assaigs específics TaqMan relacionats amb els gens implicats en la transducció de senyals. Complementàriament, el panell també inclou 24 gens utilitzats com a controls endògens.

Figura 1. BF-kB Biocarta Signaling Pathway - Regulació de l'expressió dels gens crítics implicats en l'apoptosi, la replicació viral, la tumoregènesi, la inflamació i diverses malalties autoimmunes mediades pel factor de transcripció nuclear kB (NF-kB)


Panell humà per a l'estudi de les víes de transducció de senyals - TaqMan OpenArray

Els gens inclosos en aquest panell s’han avaluat en funció dels següents criteris

• Expressió en cèl·lules humanes del carcinoma embrionari (hEC), cèl·lules germinals primordials, o cèl·lules mare embrionàries (hES)
• Funció coneguda en el manteniment de la pluripotencia de les cèl·lules mare embrionàries (hES)
• Identificació experimental basada en experiments on s’ha demostrat una correlació amb l’estat del càncer
• Expressió coneguda, característica i específica de llinatges diferenciats en l’embrió després de la implantació i en teixits madurs


Figura 2. AKT Biocarta Signaling Pathway - Regulació, promoció i inhibició de la supervivència cel·lular i de la apoptosi mediada per la quinasa AKT


Panell humà per a l'estudi de les víes de transducció de senyals - TaqMan OpenArray

En aquest panell d'assaigs per PCR a temps real, les vies dels gens que codifiquen per les JAK-STAT, NFkB, Akt, GPCR, cAMP i MAP estan ben representades, des del lligand al receptor o des de la quinasa al factor de transcripció. A més, hi ha 18 gens de control endogen per a que els assaigs puguin ser normalitzats. Tots els assajos d'aquest panell han estat testats als laboratoris de life technologies, per a que vostè pugui estar segur que cada assaig està totalment optimitzat.

Més informació