Panell humà per prova de paternitat mitjançant ADN - TaqMan® OpenArray® Genetic Barcode Plate


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan® OpenArray Human Genotyping Barcode Panel® s'ha desenvolupat per a la determinació del gènere i la identitat d'una mostra en el context d'estudis genòmics i biobancs, on el número de mostres biològiques augmenta exponencialment i és necessari el seguiment i confirmació de la seva identitat.

Existeixen dos panells que inclouen 32 SNPs i un panell extens amb 64 SNPs, convertint-se en una eina poderosa per a una reconstrucció de parentesc per ADN. El panell 32A consta de tres marcadors del cromosoma Y per a la confirmació del gènere de la mostra i 29 SNPs autosòmics, que permeten la identificació única de mostres individuals.

Taula 1. Marcadors analitzats al panell humà Genotyping Barcode Panel (32A y 32B)


Panell humà per prova de paternitat per ADN - TaqMan OpenArray


El conjunt de marcadors del panell 32A son suficients per la identificació única de la majoria de les mostres. Si es requereix especificitat addicional, els resultats del panell 32B es poden utilitzar per a complementar els marcadors del panell 32A. El panell extens inclou tots els marcadors dels panells 32A i 32B. La estructura dels panells de 32 SNPs permeten l'anàlisi simultani de 96 muostres i 48 mostres pel panell de 64 SNPs (Figura 1).


Figura 1. TaqMan® OpenArray Human Genotyping Barcode. (A) 32 marcadors per a 96 mostres simultànies(B) 64 marcadors per a 48 mostres simultànies


Panell humà per prova de paternitat per ADN - TaqMan OpenArrayFigura 2. Visualització del genotipat de tres marcadors mitjançant l'equip QuantStudio 12K Flex®


Panell humà per prova de paternitat per ADN - TaqMan OpenArray

Més informació