Panells humans i de ratolí pre-dissenyats per a estudis d'expressió, genotipat i metilació


El Servei Veterinari de Genètica Molecular ofereix la possibilitat de processar panells (xips de ADN) predissenyats per a estudis d'expressió relacionats amb el càncer, les cèl·lules mare pluripotencials, per a l'estudi de les quinases, per la inflamació, les vies de transducció de senyals o per quantificar el nivell d'expressió de microRNAs mitjançant l'ús de sondes TaqMan liofilitzades en xips Open Array.Complementàriament, també oferim la possibilitat d'utilitzar panells predissenyats per a estudis de genotipatge relacionats amb la farmacogenòmica o la utilització dels anomenats TaqMan® OpenArray® Genetic Barcode Plates destinats a realitzar anàlisi de filiació o paternitat en humà.

També hi ha la possibilitat d'utilitzar panells pre-dissenyats per a estudis d'expressió en ratolí com ara el panell TaqMan OpenArray Mouse Inflammation Panel, desenvolupat per a l'anàlisi quantitativa de l'expressió gènica de 632 gens validats relacionats amb malalties inflamatòries importants.


Panells pre-dissenyats disponibles | Format OpenArray


TaqMan OpenArray Pathways Panels

Nom comercial Nº de Gens Format
Panell humà per a l'estudi de les quinases | + 820 3 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi del càncer | + 648 4 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi de la inflamació | + 607 4 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi de les cèl·lules mare pluripotencials | + 631 4 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi de les víes de transducció de senyals | + 597 4 mostres/panell
Panell per a l'estudi de la inflamació a rata i ratolí | + 648 4 mostres/panell

Més de 4,5 milions d'assaigs de genotipat predissenyats (3,5 milions de SNPs de HapMap)

2.700 SNPs d'enzims del metabolisme de drogues (DME)

Més de 750 assaigs TaqMan per a microRNAs disponibles en sets predissenyats

Més de 61.000 assaigs TaqMan d'expressió gènica inventariats
Altres serveis


Genotipat

OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR

Possibles aplicacions

SERVEIS

Biomedicina, Biotecnologia

Investiga els nostres serveis

Eficiència

Consulta els nostres panells pre-dissenyats

Gens candidats prèviament validats


Informació Addicional: QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System