OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR

El Servei Veterinari de Genètica Molecular ha adquirit l'equip QuantStudio 12 K ...

veure més

Panells humans i de ratolí pre-dissenyats per a estudis d'expressió, genotipat i metilació

El SVGM ofereix la possibilitat de processar panells (xips) predissenyats per a estud ...

veure més