GENOTIPAT PERSONALITZAT


El SVGM posa a la seva disposició un servei exclusiu per a la determinació del genotip d'un individu. Aquesta aproximació es pot utilitzar ja sigui per a determinar la informació genètica exacte d'un organisme o per a ser aplicada en programes de Medicina Personalitzada.En quant a la medicina personalitzada, la implantació de panells de marcadores genètics personalitzats han canviat la forma d'abordar la medicina tradicional, convertint-se en una pràctica habitual en la major part de centres hospitalaris o d'investigació. La revolució genòmica i les noves tecnologies han permès que la medicina reactiva hagi estat substituïda per la medicina preventiva.

Oferim la possibilitat de confeccionar panells de mutacions personalitzades, permetent el genotipat simultani de centenars de SNPs en milers de mostres de forma estandaritzada. Val a dir que els xips de SNPs es caracteritzen per una excel·lent fiabilitat en quant als resultats, per una lectura totalment automatitzada i per uns resultats absolutament comparables entre laboratoris.Formats disponibles (Alta Productivitat a Baix Cost)


Formats dels OpenArrays (OA) per a genotipar

Format OpenArrays Mostres per OA Comanda mínima OA Comanda mínima (mostres)
12 assaigs 144 10 1.440
26 assaigs 96 10 960
60 assaigs 48 20 960
120 assaigs 24 40 960
180 assaigs 16 60 960
240 assaigs 12 80 960

Formats dels OpenArrays (OA) per a Real-Time PCR

Format OpenArrays Mostres per OA Comanda mínima OA Comanda mínima (mostres)
18 (3X) assaigs 48 10 480
56 assaigs 48 10 480
112 assaigs 24 10 240
168 assaigs 16 10 160
224 assaigs 12 10 120

Altres serveis


Genotipat

OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR

Possibles aplicacions

SERVEIS

Biomedicina, Biotecnologia

Investiga els nostres serveis

Eficiència

Consulta els nostres panells pre-dissenyats

Gens candidats prèviament validatsInformació Addicional sobre possibles panells predisenyats d'interès